Một số cách giúp laptop windows chạy nhanh hơn

Hầu như người sử dụng Laptop nào cũng thừa nhận, máy khởi động ngày càng ì ạch đến khó hiểu và thường xuyên treo máy. Mặc dù đã tải nhiều chương trình diệt virus, nhưng tình cảnh vẵn không khá nên chút nào. Nguyên nhân không chỉ do virus, còn hàng tá các nguyên nhân…